Přihlášky na SŠ

K potvrzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání na střední škole je nutné nám přinést KÓDY A NÁZVY […]

GDPR

INFORMACE PRO PACIENTY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 […]